Klachtenregeling

KNMT

Als u met uw tandarts niet tot een oplossing komt en u besluit uw probleem per brief aan deKNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, mits de tandarts bij de KNMT-klachtenregeling is aangesloten.

De KNMT-Klachtenregeling biedt:

    • Bemiddeling door de Regionale Bemiddelingsraad (RBR) met als doel tot een oplossing te komen;
    • Behandeling door de Centrale Klachtencommissie (CKC), waarbij het besluit valt dat u wel of geen gelijk krijgt. Wanneer u geen gelijk krijgt, verklaart de Centrale Klachtencommissie uw klacht ongegrond.

Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

TIP

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u bellen met TIP (Tandheelkundig Informatie Punt). Zij zijn geen klachtenbureau maar kunnen u wel helpen hoe u met uw onvrede om kunt gaan en hoe u een klacht kunt indienen. Zij zijn alleen telefonisch bereikbaar op 0900-202 5012 (€0,90 per gesprek). De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste in gesprek gaat met uw tandarts en geeft u hiervoor tips en handvatten. TIP raadt soms aan uw probleem aan de KNMT (De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) voor te leggen.

Comments are closed.