Privacy reglement

wij respecteren uw privacy

Wij vinden de privacy van onze patiënten heel belangrijk, daarom gaan wij zorgvuldig om met uw privacy en persoonsgegevens.

 Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Aangezien wij als tandartsenpraktijk werken met uw persoonlijke gegevens, zijn wij  verantwoordelijk voor het correct verwerken van deze gegevens. In deze brief informeren wij u op welke manier wij omgaan met uw gegevens.

  1. Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
  2. Uw gegevens worden alleen met een derde partij gedeeld indien dit nodig is voor het verlenen van goede zorg. Indien hier volgens de wet specifieke toestemming voor is vereist van de patiënt, dan vragen wij u eerst toestemming.
  3. Uw gegevens worden verwerkt op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven staat in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
  4. U heeft recht op inzage in uw eigen dossier. Mocht u dit willen, dan kunt u ons dit vragen.
  5. U mag ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Het kan dan wel zijn dat wij dan (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg kunnen verlenen aan u. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar, daarom zullen wij uw gegevens niet volledig verwijderen, maar markeren als “niet actief”.
  6. Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan mag u bezwaar maken.
  7. Indien er iets mis gaat met het vewerken van uw persoonsgegevens, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.
  8. Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is. Wij hanteren de maximale bewaartermijn zoals aangegeven staat in de WGBO
  9. Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via een derde partij ontvangen.

Door uw inschrijving bij ons als patiënt, gaat u akkoord met onze verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u iets willen wijzigen dan kunt u dit schriftelijk aanvragen.

Comments are closed.